<

object-observer
2015-2016

driedelig project
samen met caroline ruijgrok
Trebelsee

i.s.m. Museum van loon
castrum peregrini

alle grafische vormgeving
door Karoline Swiezynski

Het veelstemmige project Object-Observer was een driedelig onderzoek naar hoe de dingen óns bewegen. Meer dan veertig schrijvers, kunstenaars en wetenschappers werkten mee aan een tentoonstelling, publicatie en symposium, waarin ze zichzelf de vraag stelden hoe alledaagse objecten hen beïnvloeden. Een interdisciplinair onderzoek naar wat het oplevert om de overtuiging dat mensen dominant zijn over dingen, om te draaien.

invloed van de dingen

Lades houden papieren uit het zicht. Een komt vouwt om soep zodat onze handen dat niet hoeven doen. Onophoudelijk zijn we met dingen in de weer, maar staan daar weinig bij stil. Ooit ontstaan als verlengstukken van ons lichaam, zien we ze vaak als de roerloze partij in een relatie waarin wij de dienst uitmaken. Zelden kijken we naar de invloed die objecten op óns uitoefenen.

Object-Observer doet dat juist wel. De invloed van dingen is soms fysiek merkbaar: zo bepaalt een tafel onze looplijnen door de kamer, en heeft de vorm van de stoel waarop we zitten zijdelings invloed op het verloop van een gesprek. Maar ze is ook minder tastbaar: voorwerpen zijn verweven met hoe we kijken naar en denken over de wereld. Ze zijn verbonden met persoonlijke en maatschappelijke gewoontes, beladen met betekenis, verzamelaars van tijd, verstrengeld in politieke en economische ontwikkelingen, een onzichtbaar sturende kracht achter de loop van onze individuele en gedeelde geschiedenissen.