<

Slow down!
(symmetry project)

2009 - nu
videoregistratie performances

bekijk hier een fragment
Serie videomateriaal van een performance bij de Venus van Milo.

Temidden van snelle selfies en gehaaste bezoekers zoekt een vrouw onophoudelijk naar de houding van het standbeeld. Haar bewegingen zijn traag. Geconcentreerd verkent ze de pose. Haar tempo en aanwezigheid
willen het standbeeld weer naar de voorgrond brengen.