installation, 2022

photo series, 2022

---- ENGLISH BELOW


Bernke Klein Zandvoort beweegt zich tussen de beeldende kunst en literatuur. Ze is geïnteresseerd in tekst en narratief in al hun verschijningsvormen. Ze publiceert poëzie en literaire essays, werkt met film en fotografie, en componeert live video-essays. Daarnaast werkt ze als redacteur en stelt boeken, tentoonstellingen en programma’s samen, geeft les op verschillende academies. Hier kan je haar volledige CV vinden.

live video-essay, 2019

Dichtbundel/ Poetry, 2020

Al haar werkzaamheden worden aangedreven door een onaflatende nieuwsgierigheid naar hoe taal met het weefsel van onze realiteit is verweven – hoe woorden niet alleen vertellers zijn, maar de realiteit ook vormgeven. Ze is geïnteresseerd in hoe we de wereld door de lenzen van woorden leren kennen, en in subjectiviteit, omdat elk woord meerdere geschiedenissen bevat. Ze ziet tekst als materiaal en verkiest experiment boven literaire traditie. Terugkerende onderzoeksgebieden zijn de porositeit tussen feit en fictie, non-lineaire vertelvormen en hoeveel van een woord eigenlijk beeld is (en andersom).

Haar tweede dichtbundel, Veldwerk (2020), werd genomineerd voor De Grote Poëzieprijs en de Paul Snoekprijs. Van 2017 - 2018 was ze artist in residence aan het post-academische instituut Jan van Eyck Academie. In 2021 was ze festivaldichter voor Poetry International.

Op dit moment werkt ze aan een een filmproject over het oog als orakel, een essaybundel die bij uitgeverij Querido zal verschijnen en een onderzoeksproject naar Mexicaanse literatuur in het kader van Wanderlust. Je kan haar via bernke.begint@gmail.com bereiken.

installation, 2018

Photo series, 2017

ENGLISH


With her practice Bernke Klein Zandvoort moves between the fields of literature and visual arts. She is interested in text and narrative in all their appearances. She has published poetry books and literary essays, makes photographic works and composes live video essays. In addition, she works as a freelance editor and advisor, compiles books, exhibitions and public programs, and has been teaching at several art schools in the Netherlands. Here is a full CV. Here you can read some of her works in translation.

All her work is connected by an interest in how text is woven into the fabric of our realities – how words not only act as narrators, but shape those realities as well. Therefore, she is interested in text as a material, in non-linearity and experiment rather than literary tradition. She continues to be curious about how we (get to) know the world through the lenses of words and the multiple histories they hold. This leads her to wonder about subjectivity and the porosity between fact and fiction, about how much of a word is actually an image and vice versa.

Her last poetry collection Veldwerk (Fieldwork, 2020) was nominated for De Grote Poëzieprijs, and she was a festival poet for Poetry International in 2021. From 2017 - 2018 she was an artist in residence at the post-academic institute Jan van Eyck Academie.

publication, 2019

video-essay, 2018

At the moment, she works on a film project about the eye as an oracle, an essay collection that will be published with Querido Publishers, and a research project about Mexican literature. Please feel free to contact her at bernke.begint@gmail.com

lecture performance, 2017

Lecture Performance, 2015

inhoudsopgave/ table of contents, 2020

Publicatie, 2016

Video, 2013

video, 2013

lecture performance, 2016

performance video, ongoing

Dichtbundel/ Poetry, 2013

driedelig project, 2015-2016